Van zorgverlener naar eersteuitgifte.nl

  • Zorgverlener verstuurt mail naar gebruiker.
  • Gebruiker gaat naar eersteuitgifte.nl (desktop, mobiel, tablet).
  • Bekijk informatie over geneesmiddel en ziektebeeld.
  • Gebruik nu gerust het geneesmiddel.