Back to top

Wat moet ik hier invoeren?

Geachte geneesmiddelgebruiker,

Als een geneesmiddel officieel in Nederland is toegelaten krijgt het een RVG nummer of een EU nummer.

Het RVG-nummer staat op de zijkant van de verpakking. Het RVG-nummer bestaat uit de letters RVG en een aantal cijfers (bijv. RVG 12345). 
Het EU-nummer staat eveneens op de verpakking. Het EU-nummer bestaat uit de letters EU en een aantal cijfers gescheiden door een / (bijv. EU/1/02/345/678).

Het RVG nummer of het EU nummer vindt u op de geneesmiddelverpakking, dat wil zeggen de merkverpakking, dus niet op een wit blanco doosje van de apotheek.

Hieronder ziet u twee voorbeelden van verpakkingen.

EU nummer:

RVG nummer:

Van het RVG nummer tikt u de volledige reeks in van 5 of 6 cijfers. Staan er 2 cijferreeksen bijvoorbeeld 12345=67890 dan hoeft u alleen de laatste reeks in te geven. In dit geval dus 67890.

Van het EU nummer, bijvoorbeeld EU/1/02/345/678 tikt u alles in, dus ook de /.