Back to top

Disclaimer en Privacy

Eersteuitgifte.nl is een website met onafhankelijke informatie over onder andere medicijnen. De website is een uitgave van de Kennisbanken BV, hiertoe behoort ook apotheekkennisbank.nl.

Doel
Eersteuitgifte.nl is bedoeld voor iedereen die een geneesmiddel gebruikt en nog betrouwbare informatie zoekt over zijn of haar medicijn. De auteurs hebben geprobeerd de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Er is daarom een selectie gemaakt van alle beschikbare informatie over medicijnen. Dat betekent dat de medicijninformatie geen vervanging kan zijn van een medische consult of de bijsluiter, maar een aanvulling daarop vormt. De auteurs van de medicijninformatie zijn allen apothekers.

Medicijnbeschrijvingen
De inhoud van de medicijninformatie is afkomstig van derden zoals o.a. de beroepsorganisatie van de apothekers (KNMP), huisartsen (NHG), de Hartstichting en de geneesmiddelfabrikanten zelf.  De medicijnbeschrijvingen bevatten zo veel mogelijk actuele informatie.

Beschrijvingen klachten en ziektes
De informatie over medicijnen die u onder "apotheek.nl" vindt is geschreven door de beroepsorganisatie van de apothekers, de KNMP. De informatie over klachten en ziektes die u onder "thuisarts.nl" vindt is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Auteursrecht
Kennisbanken BV heeft het auteursrecht op de content van deze site. De content van deze site mag niet worden gekopieerd, bewerkt of vertaald, tenzij er vooraf  schriftelijke toestemming is verleend door de auteurs.

Aansprakelijkheid

  • Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan Kennisbanken BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie over medicijnen op deze site.
  • Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen apotheker, arts of specialist.
  • Eersteuitgifte.nl bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Kennisbanken BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Financiering
Eersteuitgifte.nl wordt uitsluitend gefinancierd door Kennisbanken BV. Commerciële boodschappen in de vorm van reclame voor geneesmiddelen zijn op eersteuitgifte.nl niet aanwezig. In de geneesmiddelinstructiefilm kan wel de naam van de fabrikant van het geneesmiddel genoemd worden, en ook in een algemene film bij het betreffende geneesmiddel van die fabrikant.

Privacy
Kennisbanken BV gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij zullen voldoen aan de wettelijke eisen omtrent privacy. Klik hier voor het privacyregelement van Kennisbanken BV.
Laatst gewijzigd: 26 mei 2018